Περιληπτική Διακήρυξη

28/01/2014

Ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης υλοποίησης της δράσης: Σχέδιο διαχείρισης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας στα πλαίσια του έργου «LESS WASTE» του προγράμματος IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία». Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.