Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση της δράσης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (03/04/2013)

03/04/2013

Perilitpiki 03-04-2013